Retur och utbyte av varor

Returpolicy: 1. Följande villkor måste iakttas när Köparen returnerar varorna: 1.1. den returnerade varan måste vara i originalförpackningen; 1.2. varan måste vara oskadad av Köparen; 1.3. varan måste vara oanvänd utan att förlora sitt kommersiella utseende (oskadade etiketter, skyddsfilm, osv.) (denna artikel gäller inte vid returnering av defekt vara); 1.4. den returnerade varan måste ha samma konfiguration som Köparen fick den med; 1.5. ett inköpsdokument krävs när varan returneras.

2. Säljaren har rätt att inte acceptera de varor som returneras av Köparen om Köparen inte följer det fastställda förfarandet för att returnera varorna. 2.1 Vid returnering av fel och / eller defekt vara åtar sig Säljaren att ta tillbaka sådana varor och ersätta dem med liknande lämpliga varor. 2.2 Om Säljaren inte har varor som är lämpliga för utbyte ska Köparen återbetalas det betalda beloppet exklusive leveranspriset.

Om du har frågor om returnering av varor vänligen kontakta oss via e-post: [email protected]

@mathscientific