Integritetspolicy

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

I dessa integritetsbestämmelser hänvisar orden “du”, “din”, “ditt” eller liknande till alla besökare på www.mathscientific.com (nedan kallad Webbplatsen). Orden ”vi”, ”vår” eller liknande hänvisar till MATH varumärkets (vidare – UAB Kosmetikos tyrimų centras) representanter.

UAB Kosmetikos tyrimų centras följer Republiken Litauens lag om skydd av personuppgifter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmänna dataskyddsförordningen) och dess genomförandelagstiftning. I denna integritetspolicy uppfattas personuppgifter som förnamn, efternamn, personnummer, adress och andra uppgifter om en fysisk person enligt definitionen i Republiken Litauens lag om juridiskt skydd av personuppgifter i och den Allmänna dataskyddsförordningen. Integritetspolicyn återspeglar behandling av kundernas personuppgifter som tillämpas av UAB Kosmetikos tyrimų centras. Denna integritetspolicy beskriver hur företaget samlar in personuppgifter, vilka de delas med och hur de lagras. Denna integritetspolicy gäller också om du hade lämnat personuppgifter till UAB Kosmetikos tyrimų centras innan denna integritetspolicy trädde i kraft. Om du har några frågor om detta ämne vänligen kontakta oss på denna e-postadress: [email protected]

Länkarna på vår webbplats till tredje parts webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

Datainsamlingsmetoder 

Vi samlar in våra kunders personuppgifter genom:

 • registreringsformulär
 • när du köper våra varor eller tar emot tjänster och tillhandahåller dina personuppgifter i beställningar och avtal
 • när du skickar dina personuppgifter via e-post, online eller på annat sätt.
Syfte med datainsamling och uppgifter som samlas 

För beställning, försäljning och leverans av varor – förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

För prenumeration av nyhetsbrevet – förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, ort och verksamhetsområde.

För direktmarknadsföring (med samtycke) – kundens förnamn, efternamn och e-postadress.

Vi kan använda dina IP-adresser för att administrera vår webbplats och diagnostisera potentiella problem. Om du besöker vår webbplats samlar vi också in information som avslöjar egenskaperna för användning av våra tjänster eller automatiskt genererad besöksstatistik. Läs mer om detta i avsnittet “Användning av cookies” nedan.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • hantering av kundregistreringar och förfrågningar
 • mottagning av beställningar
 • ingående och genomförande av avtal
 • leverans av beställda varor
 • förbättring av produktsortimentet
 • utskick av nyhetsbrev

Vi använder dina aggregerade personuppgifter (det är inte möjligt för tredje part att bestämma förnamn och efternamn hos en specifik användare):

 • kundporträttets beskrivning
 • genomförande av Webbplatsens revision

Dina personuppgifter överförs inte till tredje part förutom i följande fall:

 • om du samtycker till utlämnandet av personuppgifter
 • våra leveranspartners (vi kommer endast att tillhandahålla dina personuppgifter till tjänsteleverantörerna efter behov för att utföra en viss tjänst)
 • brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter i enlighet med det förfarandet som föreskrivs i Republiken Litauens rättsakter
 • dina personuppgifter kan vidarebefordras till en advokat eller ett inkassoföretag i syfte att återkräva skulden om du inte uppfyller dina skyldigheter
 • till personer som tillhandahåller tjänster för behandling av personuppgifter, underhållstjänster för datorsystem, redovisningstjänster, juridiska tjänster, revisioner och liknande tjänster till UAB Kosmetikos tyrimų centras men endast i den utsträckning som krävs för att utföra dessa tjänster
 • vid ett annat legitimt intresse om det inte strider mot förbuden i Republiken Litauens lag om juridiskt skydd av personuppgifter och den Allmänna dataskyddsförordningen

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy).

Direkt marknadsföring 

Vi strävar efter att vara de första att informera våra kunder om relevant information såsom attraktiva MATH kosmetikaerbjudanden, nyheter och tjänster. Din e-postadress, telefonnummer och andra personuppgifter angivna för direktmarknadsföringsändamål får endast användas med ditt samtycke. Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas för direktmarknadsföringsändamål eller inte längre vill få våra nyhetsbrev och direktmarknadsföringskommunikation klicka på länken ”Avvisa alla erbjudanden” längst ner i e-postmeddelandet vi skickade till dig. Om du har några frågor kan du också kontakta oss på e-postadress [email protected] eller telefon +370 673 08223 och ange att du inte vill få erbjudanden. När du avslutar nyhetsbrev och / eller erbjudanden för direktmarknadsföring bör du tydligt ange e-postadresser och / eller telefonnummer som du äger och som du inte vill få direktmarknadsföringserbjudanden till. Dina samtycken till UAB Kosmetikos tyrimų centras nyhetsbrev och erbjudanden för direktmarknadsföring som hade getts innan denna sekretesspolicy trädde i kraft förblir giltiga.

Datalagringsperioderi

Vi lagrar dina personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i denna integritetspolicy. För direktmarknadsföringsändamål ska personuppgifter lagras i högst 3 år såvida inte en längre lagringsperiod föreskrivs eller tillåts enligt lag. Trots ovanstående lagringsperioder förbehåller vi oss rätten att lagra dina personuppgifter på servern i den utsträckning som är nödvändig om de uppgifter du tillhandahåller har använts (i) för en olaglig aktivitet, (ii) vid misstänkt identitetsstöld eller annat intrång vilket resulterar i en utredning som har genomförts eller kommer att genomföras av berörda brottsbekämpande myndigheter, (iii) om vi har fått klagomål om den relevanta kunden eller om vi har observerat brott mot reglerna av den relevanta kunden eller (iv) för andra legitima syften med lagring av personuppgifter.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära korrigering av felaktiga och ofullständiga personuppgifter, vägra behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål (utan att ange skäl) och i de fall som anges i den Allmänna dataskyddsförordningen, begära att dina personuppgifter raderas i de fall som anges i den Allmänna dataskyddsförordningen samt ha andra rättigheter som föreskrivs i den Allmänna dataskyddsförordningen.

Alla förfrågningar och instruktioner angående behandling av personuppgifter måste göras skriftligen till oss på något av följande sätt:

 • genom att skicka in begäran eller instruktionen till oss direkt på Saulėtekio al. 3, Vilnius
 • genom att skicka begäran eller instruktionen undertecknad med en certifierad elektronisk signatur till följande e-postadress [email protected]

Efter mottagandet av din begäran eller instruktion kommer vi att svara inom 30 (trettio) kalenderdagar och kommer att utföra / vägra att utföra de åtgärder som anges i begäran. Din begäran kommer att besvaras skriftligen. I enskilda fall kan denna period förlängas med ytterligare 30 kalenderdagar om uppgifterna är omfattande och i andra liknande fall.

Du kan också avsluta nyhetsbrev och direktmarknadsföringserbjudanden genom att skicka en relevant begäran eller instruktion till följande e-postadress [email protected] Om du tror att sättet vi behandlar dina personuppgifter inte överensstämmer med tillämpliga rättsakter har du rätt att ansöka till Statens dataskyddsinspektion (www.ada.lt).

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies är små textfiler som installeras på din dators hårddisk när du använder din webbläsare. De används ofta för att lagra användbar information på webbplatser, till exempel inloggningsinformation, och göra det lättare att surfa på webbplatser. Våra cookies kan inte identifiera en person.

HUR VI ANVÄNDER COOKIES

Webbplatsen använder flera typer av cookies som används för följande ändamål:

 • Grundläggande cookies: Cookies som används för att säkerställa Webbplatsens funktion inklusive användning av våra tjänster och inloggning till ditt konto. Dessa cookies används för att uppfylla vårt legitima intresse av att säkerställa att Webbplatsen fungerar och tillhandahålla tjänster till dig. Grundläggande cookies installeras medan du använder webbläsaren, dvs. fram till slutet av sessionen.
 • Analytiska och / eller funktionsrelaterade cookies: Dessa cookies gör det möjligt att identifiera och kvantifiera antalet besökare på Webbplatsen och se hur dessa besökare surfar på Webbplatsen. Den rättsliga grunden för användningen av dessa cookies är vårt legitima intresse av att förbättra vår Webbplats funktion, till exempel genom att tillhandahålla ett sökalternativ. Analytiska och / eller funktionsrelaterade cookies installeras på din utrustning för att bli kvar på den.
 • Funktionella cookies: Med hjälp av dessa cookies kan Webbplatsen spara de inställningar och alternativ du väljer som gör det lättare att använda Webbplatsen, till exempel för att hålla kontakten med Webbplatsen. Dessa cookies används för att uppfylla vårt legitima intresse av att säkerställa att Webbplatsen fungerar och tillhandahålla tjänster till dig. Analytiska och / eller funktionsrelaterade cookies installeras på din utrustning för att bli kvar på den.
 • Målgrupps- och / eller reklamcookies: Dessa cookies används för att registrera data om dina besök på Webbplatsen och de länkar du använder så att vi och våra affärspartners kan erbjuda dig våra tjänster i enlighet med dina intressen. Dessa cookies används med ditt samtycke. Genom att besöka Webbplatsen och använda de tjänster vi tillhandahåller dig samtycker du till användning av målgrupps- och / eller reklamcookies. Målgrupps- och / eller reklamcookies förblir installerade tills du tar bort dem från din webbläsare.

Cookiedata behandlas och tas emot av oss och våra affärspartners som säkerställer att Webbplatsen fungerar, samlar in och analyserar data om dina aktiviteter på Webbplatsen. Cookieinformation överförs inte utanför Europeiska unionen och EES.

HUR DU BEGRÄNSAR OCH RADERAR COOKIES

Om du vill begränsa, blockera eller radera cookies kan du göra det genom att ändra inställningarna för webbläsaren du använder. Du kan inte vägra användningen av grundläggande och funktionella cookies eftersom utan dem är det omöjligt att säkerställa att Webbplatsen fungerar. Du kan inte vägra användningen av analytiska cookies eftersom de är nödvändiga för att förbättra Webbplatsens funktion.

Vi använder “Google Analytics”. Du kan vägra dess användning genom att ladda ner och installera “Opt-out Browser Add-on” verktyget från “Google Analytics”.

Läs mer om cookies och hur du hanterar dem här: www.aboutcookies.org

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra integritetsvillkoren genom att publicera dem på Webbplatsen. Alla villkor som publiceras på Webbplatsen ersätter tidigare versioner av villkoren och träder i kraft omedelbart efter publiceringen.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål angående integritetsvillkoren vänligen kontakta oss på [email protected]

SAMTYCKE

Genom att lämna in dina uppgifter godkänner du vår Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med den.

@mathscientific