Grundare av MATH

Marija Valaite - MATH Scientific

Under hela mitt liv har jag varit omgiven av en syntes av kreativitet, vetenskap och livserfarenheter. Jag har sett många globala exempel på hur sammanslagna industrier skapar innovation och förbättrar livskvaliteten för miljontals människor.

Att fördjupa mig i hudens möjligheter, struktur, problem och lösningar föreföll inte direkt på min professionella väg. I flera år hade jag möjlighet att möta människor direkt som behövde hjälp med att ta hand om sin hud, som behövde effekt och inte bara ett löfte. Det var då jag kände att jag somnade och vaknade med önskan att hjälpa till.

Så här uppstod idén att kombinera industrierna inom modern vetenskap, hälsa och skönhet som jag känner till. Från och med den första dagen har MATHs huvudmål varit att skapa lösningar som är vänliga för människan och planeten, som verkligen fungerar och får dig att känna dig säker i din hud.

I MATHs team vände vi oss till cellen från vilken allt börjar. Genom att fördjupa sig i de biologiska processerna som äger rum i den har det varit möjligt att skapa balanserade formler som stärker och stöder dessa processer. Vi genomför och analyserar ständigt en mängd olika undersökningar och testar de senaste ingredienserna för att säkerställa effektiviteten hos de lösningar vi utvecklar. 

Ett annat viktigt element i MATHs historia är varumärket som är en symbol för vetenskap, kunskap och självförtroende. Tillsammans med teamet strävar vi efter att ge dig en påminnelse varje gång du ser MATH namnet att du är viktig och att tack vare dig överträffar vi oss själva varje dag.

Jag önskar er en ’vacker huddag’ varje dag, Marija V.

@mathscientific