Preču atgriešana un maiņa

Atgriešanas noteikumi: 1. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces, ir jāņem vērā šie nosacījumi: 1.1. Atgrieztajai precei ir jābūt oriģinālajā, nebojātā iepakojumā; 1.2. Pircējs nedrīkst būt sabojājis preci; 1.3. Prece nedrīkst būt lietota, tāda, kas ir zaudējusi savu izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts netiek piemērots, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece); 1.4. Atgrieztajai precei ir jābūt tādā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma; 1.5. Atgriežot preci, ir jāuzrāda tās pirkuma dokuments.

2. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro noteikto preču atgriešanas kārtību. 2.1 Atgriežot nepareizi saņemto un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces un apmainīt tās pret analoģiskām atbilstošām precēm. 2.2 Ja Pārdevējam nav maiņai atbilstošo preču, Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā summa, atrēķinot piegādes cenu.

Ja jums rodas jautājumi par preču atgriešanu, rakstiet uz e-pastu: [email protected]

@mathscientific