-30% NUOLAIDA VISKAM!

DAUGIAU >>

Kalba ir valiuta

Kalba ir valiuta

Kalba Lietuvių
 • Lietuvių
Valiuta Euras
 • Euras
 • Svaras sterlingų
 • Jungtinų Amerikos Valstijų (JAV) doleris

Privatumo Politika

BENDRIEJI NUOSTATAI

Šiose privatumo išlaikymo nuostatose žodžiai „Jūs“, „Jūsų“ arba panašus įvardijimas reiškia bet kurį tinklavietės www.mathscientific.com (toliau – Tinklavietė) lankytoją. Žodžiai „mes“, „mūsų“ arba panašus įvardijimas reiškia MATH prekinio ženklo (toliau – UAB Kosmetikos tyrimų centro) atstovus.

UAB Kosmetikos tyrimų centras vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Asmens duomenys šioje privatumo politikoje suprantami kaip fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir kiti duomenys kaip jie apibrėžiami LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Privatumo politika atspindi UAB Kosmetikos tyrimų centro taikomą klientų asmens duomenų tvarkymo praktiką. Šioje Privatumo politikoje aprašyta kaip įmonė renka asmens duomenis, su kuo dalijasi jais ir kaip jie saugomi. Ši privatumo politika taikoma ir tais atvejais, jei pateikėte asmens duomenis UAB Kosmetikos tyrimų centrui prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: marija@mathskincare.com

Mūsų interneto tinklapyje dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.


Informacijos rinkimo būdai 

Mes renkame savo klientų asmens duomenis naudodamiesi:

 • registracijos formomis
 • kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas bei nurodote savo asmens duomenis užsakymuose bei sutartyse
 • jums pateikus savo asmens duomenis elektroniniu paštu, internetu ar kitu būdu.

Informacijos rinkimo tikslai ir renkami duomenys 

Prekių užsakymo, pardavimo ir pristatymo tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

Naujienlaiškio užsakymo tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, miestas, veiklos sritis.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (esant sutikimui) – kliento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

Administruodami savo svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite žemiau pateiktoje skiltyje „Slapukų naudojimas“.


Asmens duomenų naudojimas 

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • klientų registracijų ir užklausų tvarkymui
 • užsakymų priėmimui
 • sutarčių sudarymui ir vykdymui
 • užsakytų prekių tiekimui
 • prekių asortimento gerinimui
 • naujienlaiškių siuntimui

Mes naudojame apibendrintus jūsų asmens duomenis (trečiosioms šalims nėra galimybės nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės):

 • klientų portretui apibūdinti
 • atlikdami interneto svetainės auditą

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui
 • mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas (paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti)
 • teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka
 • siekiant išieškoti įsiskolinimą ar jums nevykdant įsipareigojimų, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti advokatui ar skolų išieškojimo bendrovei
 • asmenims, teikiantiems UAB Kosmetikos tyrimų centrui asmens duomenų tvarkymo paslaugas, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas, buhalterines paslaugas, teisines paslaugas, auditoriams ir panašias paslaugas teikiantiems asmenims, tačiau tik tiek, kiek būtina šioms paslaugoms atlikti
 • esant kitam teisėtam interesui, jei jis neprieštarauja LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytiems draudimams
 • mūsų partneriams teikiantiems svetainės apmokėjimų surinkimo paslaugas


Tiesioginė rinkodara 

Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie aktualią informaciją, tokią kaip patrauklūs MATH kosmetikos pasiūlymai, naujienos ir paslaugos. Jūsų suteiktas el. pašto adresas, telefono numeris ar kiti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas tik esant jūsų sutikimui. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių bei tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“. Taip pat visais klausimai galite kreiptis elektroninu paštu adresu marija@mathscientific.com arba skambinti telefonu +370  673 08223 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų. Atsisakydami naujienlaiškių ir/ar tiesioginės rinkodaros pasiūlymų jūs turėtumėt aiškiai įvardinti el. pašto adresus ir/arba telefono numerius, kurie jums priklauso ir kuriais nepageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų. Jūsų sutikimai duoti UAB Kosmetikos tyrimų centro naujienlaiškiams ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymams gauti, kurie duoti iki šios privatumo politikos įsigaliojimo lieka galioti ir toliau.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent teisės aktais būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis. Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais (nenurodydami nesutikimo motyvų) ar Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais, pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais, turėti kitas teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikti prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius
 • išsiųsti prašymą ar nurodymą, pasirašytą sertifikuotu elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu marija@mathskincare.com

Gavę  jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime/atsisakysime atlikti prašyme nurodytus veiksmus. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar iki 30 kalendorinių dienų, jei duomenys yra didelės apimties ir kitais panašiais atvejais.

Atsisakyti naujienlaiškių ar tiesioginės rinkodaros pasiūlymų taip pat galite ir siųsdami atitinkamą prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu marija@mathskincare.lt. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).


SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie įdiegiami į Jūsų kompiuterio kietąjį diską, Jums naudojantis naršykle. Jie dažnai naudojami tam, kad tinklavietėse būtų išsaugota atmintyje naudinga informacija, pvz., prisijungimo, ir tai palengvintų naršymą tinklavietėse. Mūsų slapukai negali identifikuoti asmens.


KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS

Tinklavietėje naudojami kelių tipų slapukai, jie naudojami šiais tikslais:

 • Pagrindiniai slapukai: Slapukai naudojami tinklavietės veikimui užtikrinti, be kita ko, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis ir prisijungti prie paskyros. Šie slapukai naudojami įgyvendinant mūsų teisėtą interesą užtikrinti tinklavietės funkcionavimą ir teikti Jums paslaugas. Pagrindiniai slapukai būna įdiegti, kol naudojate naršyklę, t. y. iki sesijos pabaigos.
 • Analitiniai ir (arba) su veikimu susiję slapukai: Slapukai suteikia galimybę atpažinti ir kiekybiškai įvertinti tinklavietės lankytojų skaičių ir pamatyti, kaip šie lankytojai naršo tinklavietėje. Teisinis šių slapukų naudojimo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagerinti savo tinklavietės veikimą, pvz., užtikrinant paieškos parinktį. Analizės ir (arba) su veikimu susiję slapukai įdiegiami Jūsų įrangoje, kad ten būtų nuolatos.
 • Funkciniai slapukai: Slapukai suteikia galimybę Svetainėje įrašyti Jūsų pasirinktus nustatymus ir pasirinkimus, kurie padaro patogesnį Tinklainės naudojimą, pavyzdžiui, jei norite likti prisijungę prie Tinklavietės. Šie slapukai naudojami įgyvendinant mūsų teisėtą interesą užtikrinti tinklavietės funkcionavimą ir teikti Jums paslaugas. Analizės ir (arba) su veikimu susiję slapukai įdiegiami Jūsų įrangoje, kad ten būtų nuolatos.
 • Tikslinės grupės ir (arba) reklamos slapukai: Slapukai naudojami tam, kad būtų įrašyti duomenys apie Jūsų lankymąsi Tinklavietėje, saitai, kuriais naudojotės, tuo tikslu, jog mes ir mūsų verslo partneriai galėtų pasiūlyti Jums savo paslaugas pagal Jūsų interesus. Šie slapukai naudojami su Jūsų sutikimu. Lankydamiesi Tinklavietėje ir naudodamiesi paslaugomis, kurias mums teikiate, Jūs sutinkate, kad būtų naudojami tikslinės grupės ir (arba) reklamos slapukai. Tikslinės grupės ir (arba) reklamos slapukai liks įdiegti tol, kol ištrinsite juos iš naršyklės.

Slapukų duomenis tvarkome ir gauname mes ir mūsų verslo partneriai, kurie užtikrina Tinklavietės funkcionavimą, kaupia ir analizuoja duomenis apie Jūsų veiklą Tinklavietėje. Slapukų informacija nėra persiunčiama už Europos Sąjungos ir EEE ribų.


KAIP APRIBOTI SLAPUKŲ NAUDOJIMĄ IR JUOS IŠTRINTI

Jei norite apriboti, blokuoti arba ištrinti slapukus, tai galima padaryti pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus. Jūs negalite atsisakyti naudoti esminius ir funkcinius slapukus, nes be jų neįmanoma užtikrinti Tinklavietės funkcionavimo. Jūs negalite atsisakyti naudotis analizės slapukais, nes jie yra būtini siekiant pagerinti Tinklavietės funkcionavimą.

Mes naudojamės „Google Analytics“ paslaugomis. Jūs galite atsisakyti jų naudojimo, atsisiųsdami ir įdiegdami „Google Analytics“ teikiamą „Opt-out Browser Add-on“ įrankį.

Daugiau informacijos apie slapukus ir paaiškinimus, kaip juos valdyti, rasite čia: www.aboutcookies.org.


PRIVATUMO IŠLAIKYMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti privatumo išlaikymo sąlygas, paskelbdami jas Tinklavietėje. Bet kokios Tinklavietėje paskelbtos sąlygos pakeičia visas ankstesnes sąlygų versijas ir įsigalioja iš karto po paskelbimo.


KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jeigu turite klausimų, komentarų arba prašymų, susijusių su privatumo išlaikymo sąlygomis, susisiekite su mumis, rašydami adresu: marija@mathscientific.com


SUTIKIMAS

Pateikdami savo duomenis, Jūsų sutinkate su mūsų Privatumo politika ir kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi joje nustatyta tvarka.

Sekite mus Instagram

@mathscientific